Calendar
List
Event Types
 
Scott Overland
Jan 19, 2018
 
Jan 19, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Linda Henecke
Jan 26, 2018
 
Jan 26, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Bruce Sorrell
Feb 02, 2018
 
 
Feb 02, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Breakout Meetings
Feb 09, 2018
 
Feb 09, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 

We will not be meeting at CRCC until March 16.

TBD
Feb 16, 2018
 

Meeting at Butcher Block on Boyson Rd NE

Aaron McCreight
Feb 16, 2018
 
Feb 16, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
 
Nathan Young, Associate Director
Feb 23, 2018
 
Feb 23, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
 
Shawn OBrien, United Fire Group
Mar 02, 2018
 
Mar 02, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Amber Henline
Mar 09, 2018
 
 
Mar 09, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
 
Mar 16, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Doug Wilson
Mar 23, 2018
 
Mar 23, 2018
6:40 AM – 7:10 AM
 
Mike Gassman
Mar 30, 2018
 
John Myers
Apr 13, 2018
 
Service Above Self Awards
Apr 27, 2018
 
Linda Henecke
May 04, 2018
 
Brad Hart
May 11, 2018